Belső kontrollrendszer kiépítése

2021-05-04
belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendeletet kimondja, hogy annak a köztulajdonban álló gazdasági társaságnak kötelező a belső kontrollrendszer kiépítése, amely esetében a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott éves beszámolója, vagy a konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja a következő határértéket. A mérlegfőösszeg a 600 millió forint, az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forint, az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 fő. Vagyis, a jogszabályok alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak 2021.07.01-től kötelező a belső kontrollrendszer működtetése, melyről az első számú vezetőnek évente nyilatkoznia szükséges. Belső ellenőrzési funkció kialakítása szükséges, és megfelelést támogató szervezeti egységet kell létrehozni. A további információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt.