Belső ellenőrzés szerepe

2023-02-14
belső ellenőr

belső ellenőr

A belső ellenőrzés felbecsülhetetlen értékű eszköz a szervezetek
számára a szilárd belső ellenőrzési rendszer előmozdítása érdekében. A
belső ellenőrzés szisztematikus megközelítést alkalmazva értékeli a
szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatait
annak érdekében, hogy az összhangban legyen a szervezet
célkitűzéseivel. A belső ellenőrzés a belső szabályoknak és
előírásoknak való megfelelés értékelésével feltárja a potenciális
rendellenességeket vagy hatékonysági hiányosságokat, és hasznos
ajánlásokat tesz a szervezet vezetője számára az optimális
teljesítmény és hatékonyság elérése érdekében. Ezért a belső
ellenőrzések kritikus jelentőségűek, mivel átláthatóságot biztosítanak
a belső ellenőrzési rendszerekről, lehetővé téve a szervezetek
számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a műveletekkel
kapcsolatban, miközben csökkentik az üzleti kockázatokat.

Belső kontrollrendszer kiépítése

2021-05-04
belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendeletet kimondja, hogy annak a köztulajdonban álló gazdasági társaságnak kötelező a belső kontrollrendszer kiépítése, amely esetében a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott éves beszámolója, vagy a konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja a következő határértéket. A mérlegfőösszeg a 600 millió forint, az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forint, az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 fő. Vagyis, a jogszabályok alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak 2021.07.01-től kötelező a belső kontrollrendszer működtetése, melyről az első számú vezetőnek évente nyilatkoznia szükséges. Belső ellenőrzési funkció kialakítása szükséges, és megfelelést támogató szervezeti egységet kell létrehozni. A további információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt.