A belső kontrollrendszer egy integrált folyamat.

2022-02-04
belsokontrollrendszer.hu

belsokontrollrendszer.hu

A belső kontrollrendszer nem egy esemény, vagy körülmény, hanem műveletek sora, egy integrált folyamat, amely beleszövődik a szervezet minden tevékenységébe, folyamatosan végbemennek azokban. Szerves részét képezik annak a módnak, ahogyan a vezetés a szervezetet működteti. A belső kontrollrendszer fogalma tehát eltér egyes személyek nézőpontjától, akik azt a szervezet tevékenységeinek valamilyen kiegészítőjeként, vagy valamilyen szükséges terheként fogják fel. A belső kontrollrendszer összefonódik a szervezet tevékenységeivel, és akkor a leghatékonyabb, ha teljesen beépül a szervezet infrastruktúrájába, és szerves részét képezi a szervezet működésének. A belső kontrollt sokkal inkább beépíteni, mint kiépíteni kell. Beépítése során a belső kontroll a tervezés, végrehajtás és folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés (monitoring) alapvető irányítási folyamatainak integrált részévé kell, hogy váljék.  További információkért keresse a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!